S.Levey

16 tekstów – auto­rem jest S.Le­vey.

L'anorexie

Mo­je ręce jak na­gie gałęzie drzew
zimą osy­pane śniegiem.
Próbują trzy­mać pióro.

Mo­je no­gi cieniuśkie
niczym wykałaczki.
Próbują ut­rzy­mać się w pionie.

Mo­je żeb­ra tak widoczne
kla­wiszów tworzą rząd.
Uk­ryć się nie mogą.

Mój kręgosłup ta­ki długi
pod­porą ciała jest.
Za­raz złamie się.

Mo­je ciało...
tak gru­be, tak złe.

Gdy głodu już nie czuję
no­we życie kreuję.
Je de­viens un papillon. 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 22 lutego 2013, 19:10

Wspom­nienia są nie tyl­ko przy­jem­ne, by­wają też des­truk­tywne dla nas samych. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 24 września 2012, 18:27

Boisz się praw­dy, uni­kasz ludzi, żyjesz złudze­niami, umierasz marzeniami. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 12 września 2012, 18:11

Spójrz mi w oczy i po­wiedz, że widzisz coś więcej niż ciało. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 9 lipca 2012, 22:35

Ser­ce stanęło w miej­scu lecz dusza ciągle żywa. 

myśl • 11 czerwca 2012, 07:06

W su­mie to i tak le­piej jest zaw­sze wyb­rać mniej­sze zło, jeśli nie ma się możli­wości wyb­ra­nia dobra. 

myśl • 19 maja 2012, 19:40

Jes­teś mi­rażem moich myśli. 

myśl • 10 maja 2012, 16:30

Nie ule­gaj chwi­li.
Chwi­la może zmienić się w wieczność. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 24 lutego 2012, 13:19

Łzy ka­pią z moich po­liczków jak deszcz z ciem­nych chmur. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 23 lutego 2012, 15:36

Jes­teś ścier­wem- po­wie­działo Ser­ce i wyszło z Ciała. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 22 lutego 2012, 17:05
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

S.Levey

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność